Ενδεικτικό στοιχείο

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ,ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΕΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ