Ενδεικτικό στοιχείο

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ